Мэргэлэх төдийд л юу хийх ёстойг чинь хувь заяа хэлээд өгнө!
Мэргэлэх зүйлээ бодож байгаад мэргэлэх гэсэн товчин дээр дар.
Гарч ирсэн хариулт бол хувь заяанаас оноогдсон хариулт.


Шагайн мэргэ